(Womega)-Dựa trên dữ liệu của gần 1,7 triệu bệnh nhân suy tim ở Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng số bệnh nhân mắc suy tim nhìn chung giảm khoảng 27% từ 2001-2009.

Tiến sĩ Jersey Chen, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu, cho rằng có sự sụt giảm đáng kể về số bệnh nhân nhập viện do suy tim, nhưng tốc độ này lại không như vậy với nhóm bệnh nhân trẻ hơn.

Tỷ lệ nhập viện do suy tim ở nhóm những người từ 65 tuổi trở lên có sự sụt giảm nhiều nhất, khoảng 37% trong vòng 9 năm, so với 13% của những bệnh nhân từ 18-44 tuổi và 16% của các bệnh nhân từ 45-55 tuổi.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng thời gian nằm viện hay tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày sau khi nhập viện ở những bệnh nhân suy tim trong độ tuổi trẻ là cao nhất. Thời gian nằm viện, trung bình giảm từ 5,6 ngày vào năm 2001 xuống còn 5,3 ngày vào năm 2009. Tuy nhiên sự thay đổi này hầu hết nằm ở nhóm bệnh nhân trên 65 tuổi. Tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày sau khi nhập viên ở nhóm bệnh nhân lứa tuổi trẻ chỉ giảm khoảng 8% với nhóm bệnh nhân dưới 45 tuổi trong vòng 9 năm, so với tỷ lệ giảm 22% ở nhóm bệnh nhân từ 45-54 tuổi và 36% với các bệnh nhân từ 55-64 tuổi.

Tiến sĩ Chen cũng cho rằng có sự khác biệt này ở 2 nhóm tuổi có thể là do sự kiểm soát các yếu tố nguy cơ của bệnh suy tim ở những người già – ví dụ như cao huyết áp và bệnh tim mạch – dễ kiểm soát hơn, so với các nguyên nhân điển hình của căn bệnh này ở nhóm tuổi trẻ. Ví dụ: dị tật bẩm sinh ở tim cũng khó để tránh hơn so với cao huyết áp.

Hương Phạm

(Theo Foxnews)